Terapia indywidualna (60 min.):

  • od 1 h do 12 h  w miesiącu – 140 zł,
  • powyżej 13 w miesiącu – 120 zł

płatne pod koniec miesiąca, w zależności od ilości zrealizowanych godzin.

Terapia indywidualna online (60 min.): 120 zł.

Terapia grupowa – trening umiejętności społecznych (1 zajęcia trwają 60 min./90 min.)

  • 350 zł za miesiąc,
  • 600 zł za miesiąc- za dwoje dzieci, w przypadku udział rodzeństwa w zajęciach,

są to kwoty stałe, płatne do 10 każdego miesiąca.

Konsultacje w sprawie treningu jedzenia

  • 250 zł

Konsultacje/diagnoza funkcjonalna

  • 500 zł jedno dziecko
  • 700 zł rodzeństwo

Konsultacje online

  • 120 zł/60 minut
  • 80 zł program z konsultacji online

Szkolenia

  • ustalane indywidualne

Opinie/informacje o dziecku dla klientów GTB Gniazdko: 50 zł