Terapia indywidualna:

 • od 1 h do 12 h  w miesiącu – 120 zł,
 • od 13 h do 20 h w miesiącu – 100 zł,
 • powyżej 20 h w miesiącu  – 80 zł,

płatne pod koniec miesiąca, w zależności od ilości zrealizowanych godzin.

Terapia grupowa – trening umiejętności społecznych

 • 280 zł za miesiąc,
 • 460 zł za miesiąc- za dwoje dzieci, w przypadku udział rodzeństwa w zajęciach,

są to kwoty stałe, płatne do 10 każdego miesiąca.

Konsultacje w sprawie treningu jedzenia

 • 200 zł

Konsultacje/diagnoza funkcjonalna

 • 400 zł jedno dziecko
 • 600 zł rodzeństwo

Konsultacje online

 • 50 zł/30 minut
 • 50 zł program z konsultacji online

Szkolenia

 • 800 zł 3 godzinne szkolenie