Terapia behawioralna zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem zachowań pożądanych oraz redukcją zachowań niepożądanych u klienta oraz opiera się na podstawowych mechanizmach uczenia się.
Terapia behawioralna jest metodą naukową, jest  jedną z najskuteczniejszych metod współczesnej psychologii oraz pedagogiki.
Terapia behawioralna to metoda kompleksowa tzn. wpływającą na wyrównywanie deficytów rozwojowych wszystkich sfer.
Terapię behawioralną z powodzeniem stosuje się u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzm, zaburzenia zachowania.
Terapia behawioralna oparta jest na zindywidualizowanym systemie motywacyjnym.

Jest ona praktyczną metodą postępowania z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, która pomaga zdobywać im nowe umiejętności, rozwijać się i funkcjonować w środowisku społecznym w maksymalnie możliwym dla siebie stopniu. Opiera się na indywidualności i tym, co jest najbardziej potrzebne i korzystne dla Klienta.

PODSTAWOWE CELE  TERAPII BEHAWIORALNEJ

  • Rozwijanie zachowań deficytowych
  • Redukowanie zachowań występujących w nadmiarze
  • Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii
  • Terapia behawioralna jest ściśle związana ze stosowaną analizą zachowania, aczkolwiek SAZ jest tylko jednym ze sposobów realizacji terapii behawioralnej.
  • jest to terapia, która poparta jest badaniami i doświadczeniami praktycznymi, które zbierane są przez ponad pięćdziesiąt lat, głownie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwszy ośrodek powstał w Gdańsku w 1992 roku.

Skuteczność terapii wynika z faktu, że nie jest to oddziaływanie wymyślone w oderwaniu od nauki, jest to terapia oparta na wynikach badań. W swojej pracy również prowadzimy dokładną dokumentację behawioralną obejmującą m.in. umiejętności szkolne, samodzielne funkcjonowanie i co najważniejsze kształtowanie prawidłowych zachowań