mgr Agnieszka Dorada – Z wykształcenia filolog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta behawioralny (nr licencji 127/T/2014). Od 2006 roku pracuje zawodowo z dziećmi. Swoją ścieżkę zawodową zaczynała jako nauczycielka w przedszkolu. Pracowała także w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej we Wrocławiu. Pracuje dla Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, prowadząc Ambulatorium Terapii Behawioralnej oddział we Wrocławiu. Obecnie prowadzi Gabinet Terapii Behawioralnej Gniazdko we Wrocławiu. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, a także konsultuje dzieci z zaburzeniami rozwoju w innych ośrodkach. Wykłada na SWPSie Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Stale podwyższa swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach m.in. PECS – Poziom 1, VB – MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii.

mgr Małgorzata Kurka – Pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta behawioralny (numer licencji 128/T/2014), logopeda. Od roku 2010 zawodowo pracuje z dziećmi, karierę swoją rozpoczynała w żłobku integracyjnym. Pracowała w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej dla dzieci z Autyzmem we Wrocławiu, obecnie pracuje, jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 8 we Wrocławiu. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej. Jest terapeutą na turnusach terapeutycznych. Prowadzi GTB Gniazdko m.in. koordynuje staże/praktyki w Gabinecie. W ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów psychologii. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi i intelektualnymi. Prowadzi konsultacje oraz półkolonie organizowane w siedzibie GTB Gniazdko. Prowadzi szkolenia w formie wykładów i warsztatów. Bierze udział w interwencjach prowadzonych na terenie szkół, przedszkoli. Stale podwyższa swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach, szkoleniach.

mgr Marta Szczeszek – Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej), ukończyła również studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od roku 2011 pracuje z osobami z niepełnosprawnością. W latach 2012 – 2013 pracowała jako instruktor terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zabrzu, następnie w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej we Wrocławiu, obecnie pracuje w szkole podstawowej, gdzie pełni funkcję nauczyciela wspomagającego. W GTB Gniazdko prowadzi terapię indywidualną i grupową, a także współprowadzi konsultacje oraz półkolonie. Nieustannie rozwija swoje kompetencje, by jak najlepiej i najskuteczniej pomóc swoim podopiecznym.