mgr Agnieszka Dorada – z wykształcenia filolog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta behawioralny (nr licencji 127/T/2014). Od 2006 roku pracuje zawodowo z dziećmi. Swoją ścieżkę zawodową zaczynała jako nauczycielka w przedszkolu. Pracowała także w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej we Wrocławiu. Pracuje dla Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, prowadząc Ambulatorium Terapii Behawioralnej oddział we Wrocławiu. Obecnie prowadzi Miejsce Rozwoju Dziecka Gniazdko we Wrocławiu. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, a także konsultuje dzieci z zaburzeniami rozwoju w innych ośrodkach. Wykłada na SWPSie Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Stale podwyższa swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach m.in. PECS – Poziom 1, VB – MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii.

mgr Anna Jakubowska- pedagożka specjalna, terapeutka zajęciowa oraz terapeutka terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą na kierunkach Terapia Zajęciowa oraz Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością, a także Studia Doktoranckie na kierunku Pedagogika. Jest również trenerką Treningu Zastępowania Agresji oraz metody EEG- Biofeedback. Prowadziła zajęcia ze studentami w  Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Odbyła roczne staże w Belgii oraz w Wielkiej Brytanii z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami zachowania i emocji. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu terapii behawioralnej oraz poznawczo-behawioralnej, terapii psychomotorycznej, Metody Weroniki Sherborne. Pracowała w ośrodkach terapeutycznych oraz wychowawczych na terenie Dolnego Śląska. Od  2008 roku zawodowo pracuje z dziećmi z wrocławskich szkół zarówno jako nauczycielka wspomagająca jak i terapeutka. W GTB Gniazdko prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci  i młodzieży z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi i intelektualnymi, a także prowadzi konsultacje i półkolonie. W czasie wolnym chętnie podróżuje i pasjami oddaje się praktyce jogi.

mgr Karolina Kubań- absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością, ukończyła liczne szkolenia doskonalące i wspierające warsztat pracy terapeutycznej m.in.: stymulowanie  komunikacji w autyzmie i programowanie języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji, symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, terapia dziecka z mutyzmem, wspieranie rozwoju dziecka przy pomocy metody psychomotorycznej. Jest Trenerką Umiejętności Społecznych TUS SST, odbyła szkolenie oraz staż z zakresu terapii behawioralnej w Krakowie. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni „Kosmonautów” oraz prowadziła zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, od 2014 roku pracuje z dziećmi w szkole specjalnej jako terapeuta i wychowawca, równocześnie prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Od lat interesuje się muzyką, ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia. Prowadzi warsztaty muzyczne dla dzieci. W GTB Gniazdko prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, półkolonie oraz konsultacje. Stale podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. 

mgr Małgorzata Kurka – pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta behawioralny (numer licencji 128/T/2014), logopeda. Od roku 2010 zawodowo pracuje z dziećmi, karierę swoją rozpoczynała w żłobku integracyjnym. Pracowała w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej dla dzieci z Autyzmem we Wrocławiu, obecnie pracuje, jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 8 we Wrocławiu. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej. Jest terapeutą na turnusach terapeutycznych. Prowadzi GTB Gniazdko m.in. koordynuje staże/praktyki w Gabinecie. W ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów psychologii. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi i intelektualnymi. Prowadzi konsultacje oraz półkolonie organizowane w siedzibie GTB Gniazdko. Prowadzi szkolenia w formie wykładów i warsztatów. Bierze udział w interwencjach prowadzonych na terenie szkół, przedszkoli. Stale podwyższa swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach, szkoleniach.

mgr Marta Szczeszek – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej), ukończyła również studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest także Trenerką Umiejętności Społecznych TUS SST. Od roku 2011 pracuje z osobami z niepełnosprawnością. W latach 2012 – 2013 pracowała jako instruktor terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zabrzu, następnie w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej we Wrocławiu, obecnie pracuje w szkole podstawowej, gdzie pełni funkcję nauczyciela wspomagającego. W GTB Gniazdko prowadzi terapię indywidualną i grupową, a także współprowadzi konsultacje oraz półkolonie. Nieustannie rozwija swoje kompetencje, by jak najlepiej i najskuteczniej pomóc swoim podopiecznym.