TERAPIA BEHAWIORALNA
TERAPIA BEHAWIORALNA
Terapia behawioralna zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem zachowań pożądanych oraz redukcją zachowań niepożądanych u klienta oraz opiera się na podstawowych mechanizmach uczenia się.
TERAPIA INDYWIDUALNA
TERAPIA INDYWIDUALNA
Gabinet Terapii Behawioralnej oferuje terapię indywidualną dla dzieci oraz nastolatków
TERAPIA GRUPOWA
TERAPIA GRUPOWA
Trening umiejętności społecznych

Zaburzenia

Nasz zespół

Agnieszka Dorada

Agnieszka Dorada

mgr
Z wykształcenia filolog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta behawioralny (nr licencji 127/T/2014). Od 2006 roku pracuje zawodowo z dziećmi. Swoją ścieżkę zawodową zaczynała jako nauczycielka w przedszkolu. Pracowała także w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej we Wrocławiu. Pracuje dla Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, prowadząc Ambulatorium Terapii Behawioralnej oddział we Wrocławiu. Obecnie prowadzi Gabinet Terapii Behawioralnej Gniazdko we Wrocławiu. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, a także konsultuje dzieci z zaburzeniami rozwoju w innych ośrodkach. Wykłada na SWPSie Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Stale podwyższa swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach m.in. PECS – Poziom 1,  VB – MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii.
Gabriela Dziadyk

Gabriela Dziadyk

mgr
Pedagog specjalny; ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą na kierunku Pedagogika Specjalna (studia licencjackie, specjalność: Resocjalizacja, studia magisterskie: Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).  Od 2010 r. rozpoczęła pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu. W 2012 r. roku podjęła pracę w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu. Ukończyła staż w ośrodkach behawioralnych, kursy licencyjne oraz pracowała pod nadzorem superwizorów z Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Obecnie pracuje jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 8 we Wrocławiu. W Gabinecie Terapii Behawioralnej Gniazdko prowadzi terapię grupową, indywidualną oraz konsultacje. Podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach (VB - MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, Trudności w karmieniu u dzieci).
Małgorzata Kurka

Małgorzata Kurka

mgr
Pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta behawioralny (numer licencji 128/T/2014), logopeda, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Od roku 2010 zawodowo pracuje z dziećmi, karierę swoją rozpoczynała w żłobku integracyjnym. Pracowała w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej dla dzieci z Autyzmem we Wrocławiu, obecnie pracuje, jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 8 we Wrocławiu. W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej konsultuje w Ambulatorium Terapii Behawioralnej we Wrocławiu oraz jest terapeutą na turnusach terapeutycznych. W ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów psychologii. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi i intelektualnymi. Stale podwyższa swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach, szkoleniach m.in. PECS - poziom 1.
Marta Szczeszek

Marta Szczeszek

mgr
Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej), ukończyła również studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od roku 2011 pracuje z osobami z niepełnosprawnością. W latach 2012 – 2013 pracowała jako instruktor terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zabrzu, następnie w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej we Wrocławiu, obecnie pracuje w szkole podstawowej, gdzie pełni funkcję nauczyciela wspomagającego. Nieustannie rozwija swoje kompetencje, by jak najlepiej i najskuteczniej pomóc swoim podopiecznym. Ukończyła trzy stopnie języka miganego dla nauczycieli o profilu ogólnym, szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz wiele innych szkoleń i warsztatów pozwalających na efektywną pracę. Ciągle szuka nowych rozwiązań, metod i dróg pracy z osobami z różnorodnymi niepełnosprawnościami, dlatego też w swoich działaniach często wykorzystuje swoją pasję, jaką są sztuki plastyczne i rękodzieło. W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej konsultuje w Ambulatorium Terapii Behawioralnej we Wrocławiu.
Karolina Ślusarczyk

Karolina Ślusarczyk

mgr
Pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta behawioralny (nr licencji 131/T/2014), logopeda kliniczny. Na co dzień jest nauczycielem-terapeutą w Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu oraz terapeutą w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB we Wrocławiu oraz w Raciborzu. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Swoją wiedzę i umiejętności doskonali biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach (m.in.: PECS - Poziom 1, Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się, VB - MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii).
Małgorzata Węgrzyn

Małgorzata Węgrzyn

mgr
Psycholog, specjalność psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Terapeuta behawioralny w trakcie procesu licencyjnego; członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej; odbyła praktykę zawodową w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi. Zawodowo zajmuje się terapią dzieci i młodzieży; Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe. Odbyła kursy specjalizujące w ramach Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (m.in. „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”, „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej („Terapia Osób z Mutyzmem Wybiórczym”). Uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (m.in. „Wykorzystanie seksualne dzieci – metodyka przesłuchań małoletnich świadków, diagnoza i opiniowanie sądowe”). W ramach szkolenia psychologicznego na Uniwersytecie SWPS, kształciła się w dziecinie psychologii zaburzeń dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwojowej.

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem naszych usług

150

Średnia ilość godzin terapii w miesiącu

30

Średnia ilość godzin konsultacji w miesiącu

120

Średnia ilość godzin stażystów w miesiącu

Aktualności

KONSULTACJE ONLINE

Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem zajęć w GTB Gniazdko pragniemy zaoferować: – konsultacje online (WhatsApp, Messenger, Skype) – w […]

Gabinet nieczynny

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem koronawirusem Gabinet Terapii Behawioralnej Gniazdko jest nieczynny. Poinformujemy Państwa o wznowieniu pracy gabinetu.   […]

Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe w roku szkolnym 2019/2020 ruszają od drugiego tygodnia września. Osoby, które złożyły wcześniej deklarację, otrzymają nowy grafik zajęć […]

Współpraca