Misją Gabinetu Terapii Behawioralnej "Gniazdko"

jest profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym metodą SAZ (Stosowana Analiza Zachowania).

Nasza praca

prowadzimy zajęcia grupowe oraz indywidualne. Każde dziecko ma sporządzony indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Większość dzieci w naszej placówce przejawiają zachowania zakłócające proces funkcjonowania, w związku z tym modyfikujemy zachowania poprzez indywidualnie dobrane techniki.

Programy behawioralne

postrzegają dzieci z zaburzeniami jako zbiór behawioralnych deficytów i nadmiarów. Cele terapeutyczne w programach dobierane są indywidualnie. Program uczenia dziecka w zależności od potrzeb powinien obejmować następujące obszary: koncentracja uwagi, komunikacja, naśladowanie, umiejętność zabawy, umiejętności społeczne, umiejętności przedszkolne, umiejętności szkolne, trening czystości, trening jedzenia.

Zachowania trudne

Z racji, że dzieci z autyzmem/zaburzeniami zachowania przejawiają całe spektrum zachowań zakłócających proces nauki oraz funkcjonowania (zachowania trudne). W naszej pracy bardzo duży nacisk kładziemy na nauczenie zachowań pożądanych i społecznie akceptowalnych.

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami, każdy program, jaki wprowadzamy podpisany jest przez terapeutę, rodzica oraz superwizora behawioralnego. Rodzice zobowiązani są do kontynuowania programu w domu. Jeśli istnieje potrzeba to terapeuta uczestniczy również w zajęciach domowych, w zajęciach "w terenie" (wyjścia do sklepu, do fryzjera etc.), w których to rodzic pracuje, a terapeuta koryguje i nadzoruje pracę rodzica. Rodzice również zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w gabinecie. Tu obserwują pracę terapeuty.