Szkolenia dla kadry nauczycielskiej – szkolenia realizowane w formie warsztatów i wykładów:

  • systemy motywacyjne klasowe i indywidualne
  • techniki Stosowanej Analizy Zachowania i ich wpływ na efektywne nauczanie
  • praktyczne techniki wykorzystywane w uczeniu i eliminowaniu zachowań niepożądanych
  • podejście behawioralne stosowane w pracy z dziećmi z Autyzmem/Zespołem Aspergera/ADHD
  • Inne

Szkolenia dla rodziców

  • praca z zachowaniami niepożądanymi (agresja, opór, autoagresja, zachowania uwagowe i inne)
  • organizacja pracy dzieckiem w środowisku domowym
  • systemy motywacyjne
  • podejście behawioralne stosowane w pracy z dziećmi z Autyzmem/Zespołem Aspergera/ADHD/zaburzeniami zachowania/
  • inne