Każda terapia rozpoczyna się spotkaniem, na którym terapeuci dokonują diagnozy funkcjonalnej, która pozwala na wytyczenie dalszych kroków terapii. Każdy klient ma zindywidualizowany program terapii, który pisany jest w porozumieniu z rodzicami, tak aby terapia spełniała oczekiwania rodziny i otoczenia klienta.

W trakcie trwania terapii w zależności od indywidualnych potrzeb rozwijane są następujące umiejętności:

 • współpraca
 • imitacja
 • dopasowywanie i sortowanie
 • mowa i komunikacja
 • samodzielne funkcjonowanie
 • umiejętności samoobsługowe
 • umiejętności porządkowe
 • umiejętności prezawodowe
 • spędzanie czasu wolnego
 • umiejętności przedszkolne/szkolne/zawodowe
 • zachowanie

Gabinet Terapii Behawioralnej oferuje  terapię  indywidualną dla dzieci oraz nastolatków z następującymi objawami:

 • zachowania agresywne
 • brak kontroli nad emocjami
 • zachowania lękowe
 • zachowania opozycyjno – buntownicze
 • fobie
 • stereotypie
 • rutyny, zakłócające codzienne funkcjonowanie
 • wycofanie społeczne, niepoprawne funkcjonowanie wśród grupy rówieśniczej
 • brak motywacji do podejmowania działań
 • zaburzenia jedzenia
 • zaburzenia rytmu potrzeb fizjologicznych
 • deficyty w obrębie umiejętności przedszkolnych/szkolnych