Konsultacje  – w trakcie pierwszego spotkania jeden terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem/opiekunem/nauczycielem oraz drugi terapeuta pracuje z dzieckiem. Tworzony jest szczegółowy program terapeutyczny dziecka, zawierający zalecenia do pracy w domu/szkole/ etc.

Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji kolejnych, w celu weryfikacji programu terapeutycznego. Tu konsultacje prowadzi jeden terapeuta. W trakcie kolejnych spotkań, program terapeutyczny modyfikowany jest w miarę postępów dziecka. Podczas każdej konsultacji Rodzice, są praktycznie instruowani co do sposobów realizacji programu z dzieckiem. Konsultacje te realizowane są z częstotliwością dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka.