Zaburzenie rozwojowe określane jako autyzm wysokofunkcjonujący. Przyczyny Zespołu Aspergera nie są do końca znane, za najbardziej prawdopodobne uznaje się defekty neurologiczne.

Objawy Zespołu Aspergera:

 • Zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Powierzchownie doskonały, ekspresyjny język
 • Formalny pedantyczny język
 • Nieadekwatna prozodia mowy, osobliwe cechy głosu
 • Błędna interpretacja znaczeń dosłownych i ukrytych
 • Ograniczona gestykulacja
 • Niezdarna lub niezręczna mowa ciała
 • Ograniczona mimika
 • Zaburzony kontakt wzrokowy
 • Zaburzenia wzajemnych interakcji społecznych
 • Brak chęci do nawiązywania relacji z rówieśnikami
 • Brak odczytywania i rozumienia sygnałów społecznych
 • Niewłaściwe społeczne i emocjonalne zachowania – agresja, autoagresja, opór, destrukcja, silne manifestowanie własnego zdania
 • Całkowicie pochłaniające i wąskie zainteresowania
 • Wykluczenie innych działań
 • Powtarzające się zaangażowanie w daną aktywność
 • Narzucanie codziennych zajęć i zainteresowań
 • Narzucanie sobie w różnych aspektach życia
 • Narzucanie innym swoich zainteresowań
 • Niezgrabność ruchowa
 • Brak giętkości myślenia, zachowania rutynowe