Zachowanie według zwolenników teorii behawioralnej zachowania ludzkie są kształtowane, utrzymywane oraz intensyfikowane poprzez mechanizmy pozytywnego i negatywnego wzmacniania. Dlatego też zachowania trudne także są wynikiem interakcji wydarzeń środowiskowych i osoby.

Zachowania trudne:

  • DESTRUKCYJNE
  • AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE
  • AUTOSTYMULACYJNE
  • ZAKŁÓCAJĄCE
  • RYTUALISTYCZNE
  • ZABURZENIA RYTMU POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH
  • NIEPRAWIDŁOWE REAKCJE EMOCJONALNE
  • NIEPRAWIDŁOWA MOWA