ADHD Zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością – nieustępująca nieuwaga oraz/lub nadaktywność – impulsywność

Objawy

 • Często nie jest w stanie się skupić na szczegółach lub z braku ostrożności popełnia błędy podczas zajęć szkolnych
 • Często ma problemy ze skupieniem uwagi na zadaniach lub zabawie
 • Często sprawia wrażenie jakby nie słuchał co się do niego mówi
 • Często nie stosuje się do instrukcji i ma trudności z kończeniem zadań szkolnych, obowiązków domowych
 • Często ma trudności z organizacją zadań i aktywności, brak umiejętności zarządzania czasem
 • Często niechętnie angażuje się w aktywności wymagające dłuższego wysiłku umysłowego, unika ich lub z nimi zwleka
 • Często gubi przedmioty niezbędne do realizacji zadań lub działań
 • Często łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych
 • Często zapomina o codziennych sprawach
 • Często wykonuje niespokojne ruchy rękoma lub stopami, wierci się na siedzeniu
 • Często wstaje z miejsca w sytuacjach wymagających pozostanie na miejscu
 • Często przesadnie biega lub wspina się, gdy jest to niewłaściwe
 • Często ma trudności ze spokojną zabawą lub wypoczynkiem
 • Często jest w ruchu lub działa
 • Często jest przesadnie gadatliwy
 • Często udziela odpowiedzi, zanim zostanie sformułowane pytanie
 • Często ma trudności z oczekiwaniem na swoją kolej
 • Często przerywa innym lub narzuca się