Wszystkich chętnych rodziców do zapisania dzieci na terapię indywidualną w naszym gabinecie informujemy, że najpierw należy umówić się na spotkanie konsultacyjne. Na spotkaniu tym zostaną określone potrzeby terapeutyczne dziecka oraz program pracy dla rodziców/opiekunów i placówki do której uczęszcza dziecko.